Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest przez nauczycieli grup w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, w formie porad i konsultacji udzielanych przez nauczycieli i specjalistów oraz zajęć specjalistycznych: terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uruchamiana jest przede wszystkim na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak każde dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i predyspozycji oraz przezwyciężania trudności. Mocne i słabsze strony wychowanków określane są za pomocą arkuszy obserwacji dziecka, w oparciu o które, w razie potrzeby konstruowane są indywidualne programy korygowania i wspierania rozwoju. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami wychowanków. Dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje się kształcenie specjalne, obejmujące indywidualną pracę i wspomaganie rozwoju dziecka w grupie przedszkolnej ze strony nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne.

Kształtowanie prawidłowego chwytu

Prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim spędza sen z powiek niejednemu rodzicowi i opiekunowi przedszkolaka – każdy pragnie, aby jego dziecko ...
/

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów ...
/

Pierogi i motyle, czyli o terapeutycznych właściwościach nerwu błędnego

Szybkie tempo życia, mnogość otaczających nas informacji i piętrząca się lista zadań do wykonania każdego dnia powodują, że coraz trudniej ...
/

GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Wygląda na to, że wiosna w końcu zawitała do nas na dobre. Miejmy nadzieję, że już teraz pogoda pozwoli nam ...
/

Kwadrans dla siebie….

Kwadrans dla siebie - zabawy wspierające rozwój emocjonalny ...
/

Zanim zacznę pisać, czyli od motoryki dużej do małej

Zapewne niejeden rodzic i opiekun przedszkolaka marzy, by jego pociecha bez trudu radziła sobie z nauką pisania. Choć na opanowanie ...
/
Skip to content