Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest przez nauczycieli grup w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, w formie porad i konsultacji udzielanych przez nauczycieli i specjalistów oraz zajęć specjalistycznych: terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uruchamiana jest przede wszystkim na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak każde dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i predyspozycji oraz przezwyciężania trudności. Mocne i słabsze strony wychowanków określane są za pomocą arkuszy obserwacji dziecka, w oparciu o które, w razie potrzeby konstruowane są indywidualne programy korygowania i wspierania rozwoju. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami wychowanków. Dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje się kształcenie specjalne, obejmujące indywidualną pracę i wspomaganie rozwoju dziecka w grupie przedszkolnej ze strony nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne.

Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka

Wysokie technologie są wizytówką współczesnego świata i trudno wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie bez urządzeń mobilnych – smartfonów, tabletów czy laptopów ...
Czytaj Dalej
/

Dbanie o zdrowie psychiczne

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Chociaż został ustanowiony już niemal dwie dekady temu przez Światową Federację Zdrowia ...
Czytaj Dalej
/

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

Przez pierwsze trzy lata życia dziecko buduje specyficzną więź z matką, która zaspokaja wszelkie jego potrzeby, matka jest bezpieczną bazą ...
Czytaj Dalej
/

Higiena i emisja głosu

Definicja emisji głosu mówi o tym, że jest to „skoordynowany zespół czynności oddychania, fonacji i artykulacji oraz powstającego przy tym ...
Czytaj Dalej
/

Jak pomóc dziecku rozróżnić dobro od zła?

Z pewnością znasz to uczucie kiedy na zakupach Twój maluch zaczyna głośno domaga się słodyczy, zabawki, bo właśnie je zobaczył ...
Czytaj Dalej
/

Jak wspierać koordynację wzrokowo-ruchową u dzieci

Koordynacja wzrokowo-ruchowa to sprawność, dzięki której synchronizujemy pracę oczu  z ruchami ręki. Jest jednym z procesów warunkujących sprawne czytanie, pisanie ...
Czytaj Dalej
/
Loading...
Skip to content