Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest przez nauczycieli grup w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, w formie porad i konsultacji udzielanych przez nauczycieli i specjalistów oraz zajęć specjalistycznych: terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uruchamiana jest przede wszystkim na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak każde dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i predyspozycji oraz przezwyciężania trudności. Mocne i słabsze strony wychowanków określane są za pomocą arkuszy obserwacji dziecka, w oparciu o które, w razie potrzeby konstruowane są indywidualne programy korygowania i wspierania rozwoju. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami wychowanków. Dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje się kształcenie specjalne, obejmujące indywidualną pracę i wspomaganie rozwoju dziecka w grupie przedszkolnej ze strony nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne.

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

Przez pierwsze trzy lata życia dziecko buduje specyficzną więź z matką, która zaspokaja wszelkie jego potrzeby, matka jest bezpieczną bazą ...
/

Higiena i emisja głosu

Definicja emisji głosu mówi o tym, że jest to „skoordynowany zespół czynności oddychania, fonacji i artykulacji oraz powstającego przy tym ...
/

Jak pomóc dziecku rozróżnić dobro od zła?

Z pewnością znasz to uczucie kiedy na zakupach Twój maluch zaczyna głośno domaga się słodyczy, zabawki, bo właśnie je zobaczył ...
/

Jak wspierać koordynację wzrokowo-ruchową u dzieci

Koordynacja wzrokowo-ruchowa to sprawność, dzięki której synchronizujemy pracę oczu  z ruchami ręki. Jest jednym z procesów warunkujących sprawne czytanie, pisanie ...
/

Zabawy logopedyczne rozwijające zasób słownikowy dziecka

Wymień 5 – przygotowujemy na karteczkach kilka kategorii tematycznych, np. meble, kolory, pojazdy, zwierzęta, ubrania… - każdy uczestnik zabawy losuje ...
/

Rozwijanie percepcji wzrokowej u dzieci w wieku przedszkolnym

Percepcja wzrokowa jest jedną ze sprawności dojrzewających w pierwszych kilku latach życia, a jej najbardziej intensywny rozwój przypada na czas ...
/
Loading...
Skip to content