Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest przez nauczycieli grup w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, w formie porad i konsultacji udzielanych przez nauczycieli i specjalistów oraz zajęć specjalistycznych: terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uruchamiana jest przede wszystkim na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak każde dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i predyspozycji oraz przezwyciężania trudności. Mocne i słabsze strony wychowanków określane są za pomocą arkuszy obserwacji dziecka, w oparciu o które, w razie potrzeby konstruowane są indywidualne programy korygowania i wspierania rozwoju. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami wychowanków. Dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje się kształcenie specjalne, obejmujące indywidualną pracę i wspomaganie rozwoju dziecka w grupie przedszkolnej ze strony nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne.

Trudne emocje

Każdy z nas ma czasem trudne chwile, kiedy nie radzi sobie z emocjami. Nic w tym złego. Każda emocja jest ...
/

Wzmacnianie odporności psychicznej dzieci

Odporność psychiczna jest jedną z kluczowych cech ludzkiego funkcjonowania, która pozwala nam na pełne, satysfakcjonujące życie. Umożliwia radzenie sobie z ...
/

Motoryka mała a rozwój mowy dziecka

Przyczyną ścisłego związku motoryki i mowy jest specyficzna budowa naszego mózgu. Ośrodki mózgowe odpowiedzialne za ruchy ręki sąsiadują z tymi ...
/

Rozwijanie koncentracji uwagi u dzieci

Uwaga jest jednym z procesów poznawczych warunkujących efektywne uczenie się. Każdego dnia odbieramy wiele informacji o różnym charakterze: zmysłowym, językowym, ...
/

Jak to ugryźć? – czyli o wpływie jedzenia na mówienie

W jaki sposób jedzenie wpływa na mówienie? Te same mięśnie są odpowiedzialne za jedzenie i za mówienie. Na różnych etapach ...
/

Znaczenie dotyku w rozwoju dziecka

Dotyk określany jest jako „matka ludzkich zmysłów”, a to dlatego, że stanowi zmysł bazowy i pierwotny wobec pozostałych modalności. Dotyk ...
/
Skip to content