Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

UBEZPIECZENIE 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy komplet materiałów informacyjnych dotyczących grupowego ubezpieczenia NNW.

Jednocześnie informujemy, że Państwa placówka w roku ubiegłym zawarła umowę ubezpieczenia na okres 2 letni , w związku z tym wszystkie dotychczasowe ustalenia dot. zakresu i wysokości składki pozostają bez zmian.

UWAGA : Jedyną zmianą w porównaniu z rokiem ubiegłym jest NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

W załączeniu przesyłamy ponownie cały materiał informacyjny związany z ubezpieczeniem NNW dzieci i młodzieży – prosimy o zamieszczenie poniższych dokumentów na stronie internetowej przedszkola .

W przypadku posiadania przez Państwa na swojej stronie internetowej materiałów ubiegłorocznych – można je pozostawić bez zmian za WYJĄTKIEM POZ. „ZADSADY OPŁATY SKŁADKI” Z UWAGI NA ZMIANĘ KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT SKŁADKI NA ROK BIEŻĄCY ORAZ USUNIĘCIE BLANKIETÓW WPŁAT ZE „STARYMI” NUMERAMI KONT BANKOWYCH

  1. Zakres i opis ubezpieczenia

W pliku przedstawiliśmy funkcjonujące w Państwa placówce warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składkę w poszczególnych wariantach oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

  1. Zgłaszanie roszczeń

W pliku przedstawiliśmy możliwe formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela i naszej Kancelarii

  1. Zasady opłaty składki

UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

  1. Ogólne warunki ubezpieczeń.
  2. Informację dotycząc przetwarzania danych przez Ubezpieczyciela.

UWAGA:

Płatność bezpośrednio na konto bankowe nie wyklucza zbierania składki w tradycyjny sposób (płatność w przedszkolu u wyznaczonej osoby). W ten sposób osoby, które np. nie posiadają konta bankowego będą mogły zgłosić do ubezpieczenia swoje dziecko i opłacić składkę.

Decyzję dotycząca sposobu zbioru składki pozostawiamy Państwu.

W przypadku wpłat na konto prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi rodzicom, by w tytule przelewu znalazło się imię i nazwisko zgłaszanego dziecka oraz grupy.

W przypadku opłacenia składki jednym przelewem za większą ilość dzieci (rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki) prosimy o wpisane w tytule dane wszystkich dzieci.

Dodatkowo wyjaśniamy, że na podstawie dokonanych wpłat na konto, nasza kancelaria przygotuje wykazy dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia. W sytuacji, gdy składki będą zbierane w dwojaki sposób: na konto i bezpośrednio w przedszkolu , nasza Kancelarii pomoże Państwu ustalić stany ubezpieczonych i podobnie jak w latach poprzednich odbierze zebrane składki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.

Kancelaria Brokerska Andrzej Wiliński

Andrzej Wiliński

64-920 Piła, ul. Okrzei 18

Tel/fax.: 67 349-29-19

Tel.kom.: 606 223 559

a.wilinski@kancelariabrokerska.com

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby( firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości jest zakazane bez uprzedniej pisemnej zgody ( pod rygorem nieważności) Kancelarii Brokerskiej Andrzej Wiliński. Otrzymana wiadomość oraz załączone do niej pliki mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i są przeznaczone wyłącznie dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę i usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu.

OWU_Edu_Plus_01_14_05_2020

Informacja o ochronie danych osobowych

WZOR_zgłaszanie roszczeń

WZÓR – zasady opłacania składek

PP 17 Piła_zakres i opis ubezpieczenia

Skip to content