Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

 

W związku z wyborem przez Radę Rodziców oferty grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków na dwuletni okres 2022/2024 oferty INTER RISK TU SA – przedstawiamy warunki ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem 1 września 2022 r. i obejmuje zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie niniejszej umowy przez 24 h do 31 sierpnia 2023 ( w przypadku braku wypowiedzenia – możliwość przedłużenia na kolejny okres 2023/2024 na tych samych warunkach przy zachowaniu dotychczasowej wysokości składki).

TERMIN  SKŁADKI – DO 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

 

 OPŁATA SKŁADKI NALEŻY DO PAŃSTWA – PROSZĘ DOKONAĆ WPŁAT NA KONTO BANKOWE

 

KANCELARIA BROKERSKA ANDRZEJ WILIŃSKI

Ul. Okrzei 18, 64- 920  Piła

m Bank

64 1140 2004 0000 3402 8264 4308

(w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy; w przypadku dokonywania wpłat za większą ilość dzieci ( rodzeństwo) prosimy wpisać dane wszystkich dzieci)

 

Opis warunków ubezpieczenia_2022
OWU EDU PLUS i tabela norm
Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń
Zasady opłaty składki
Zasady zgłaszania świadczeń

 

 

Skip to content