Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

 

W związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci na rok szkolny 2023/2024 w firmie ubezpieczeniowej INTERRISK TU SA Vienna Insurance Grup przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaty składki.

TERMIN OPŁACENIA  SKŁADKI – DO 6 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 

OPŁATA SKŁADKI NALEŻY DO PAŃSTWA – PROSZĘ DOKONAĆ WPŁAT NA KONTO BANKOWE

 

KANCELARIA BROKERSKA ANDRZEJ WILIŃSKI

Okrzei 18, 64- 920  Piła

m Bank

21 1140 2004 0000 3702 8402 4469

(w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy; w przypadku dokonywania wpłat za większą ilość dzieci ( rodzeństwo) prosimy wpisać dane wszystkich dzieci)

Osoby, które nie posiadają konta bankowego będą mogły dokonać wpłat w placówce pocztowej ( koszty wpłaty ponosi wpłacający)

 

Opis ubezpieczenia 2023_2024
OWU EDU PLUS 2023
Postanowienia dodatkowe_2023
Zakres ubezpieczenia
Zasady opłaty składki_2023 Zasady zgłaszania świadczeń

 

 

Skip to content