Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Dzień w przedszkolu / Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

 

Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:30 i funkcjonuje według ogólnego rozkładu dnia, który obejmuje następujące elementy, składające się na realizację podstawy programowej:

 

6:30 – 8:00: Organizacja następujących form aktywności dziecięcej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów):schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna o charakterze stymulującym lub kompensacyjno-wyrównawczym, dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, czynności samoobsługowe;

 

8:00 – 13:00: Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy podczas następujących sytuacji edukacyjnych: zajęcia kierowane, projekty edukacyjne, spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, zabawy dowolne zgodnie zainteresowaniami dzieci, czynności samoobsługowe, posiłki, leżakowanie lub relaksacja poobiednia, realizacja założeń innowacji pedagogicznych/ programów autorskich, język angielski, praca indywidualna, ćwiczenia utrwalające, dostosowane do potrzeb  i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

 

13:00 – 16:30: Organizacja następujących form aktywności dziecięcej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów): zabawy w sali i na świeżym powietrzu, zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci, religia, inne zajęcia dodatkowe, realizacja założeń innowacji pedagogicznych/ programów autorskich, czynności samoobsługowe, praca indywidualna o charakterze stymulującym lub kompensacyjno-wyrównawczym dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, rozchodzenie się dzieci;

 

W trakcie dnia zapewnia się dzieciom następujące posiłki:

  • Śniadanie: 8.15/ 8.20
  • II śniadanie: 10.00/ 10.05
  • Obiad: 11.30/ 11.45/ 12.05
  • Podwieczorek: 14.00/ 14.05

W ciągu całego dnia dzieci mają stały dostęp do wody.

 

Ramowy rozkład dnia stanowi podstawę do opracowania szczegółowych rozkładów dnia dla poszczególnych oddziałów.

Skip to content