Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Programy i innowacje

 

Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne 2023/ 2024

Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne realizowane w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile rok szkolny 2023/ 2024 ...
/

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

PROGRAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

                                                                                           DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                                                                           Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.    W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

                  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

dziennikustaw.gov.pl

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”

Publiczne Przedszkole nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile, w odpowiedzi na złożony wniosek, uzyskało rządowe wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. Kierunek interwencji 3.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025.

Uzyskane środki ze wsparcia wraz z wkładem własnym Organu Prowadzącego w wysokości 3750 zł  zostaną przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo organizowanych przez przedszkole.

 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

“WOKÓŁ PRZEDSZKOLA”

Autorzy:

Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

Wydawnictwo: mac EDUKACJA

Prezentowany program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej (z 14 lutego 2017 roku) oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych.

Intencją autorek programu było stworzenie takiej propozycji, która uwzględniałaby humanistyczne podejście do wychowanków, opierałaby się na relacjach podmiotowych, odpowiadałaby wyzwaniom stawianym współcześnie edukacji, a jednocześnie posiadałaby przejrzystą strukturę, ułatwiającą nauczycielom pracę z dziećmi. Wartością, na którą zwrócono szczególną uwagę, jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka. Pozwoliła na to wykorzystana w programie, jako główna idea, warstwicowa koncepcja wychowania Stefana Kunowskiego

http://old.mac.pl/UserFiles/metodyka20182019/Program_wokol_przedszkola_2018.pdf

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU

Autorzy:

Magdalena Apple, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: Macmillan

 

Niniejszy program może być realizowany w przedszkolach publicznych i prywatnych, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz w szkołach językowych prowadzących nauczanie języka angielskiego w grupach małych dzieci.

Program oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; uwzględnia także założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi.

Program przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę języka od podstaw.

Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym mali uczniowie w sposób aktywny, a więc ciekawy ,,zanurzać się” będą w świecie języka angielskiego.

Program zawiera charakterystykę dzieci w wieku przedszkolnym, opis celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, prezentację treści nauczania, propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, przykłady ćwiczeń i  zabaw, oraz opis osiągnięć ucznia i sposoby ich sprawdzania.

https://downloads.macmillan.pl/strefaucznia/program_nauczania_dla_przedszkoli_16.pdf

 

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII W PRZEDSZKOLU

 

TAK dla Jezusanr AZ0-01/20 z 28.01.2020

według programu ogólnopolskiego nr AZ-0-01/10Kochamy dobrego Boga z dnia 09.06.2010
Autorzy: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do%20pobrania%20dla%20przedszkola/Aktualny-2015/Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110.pdf

 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH I CYFROWYCH

“Dziecięca matematyka: program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”

Autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Wydawnictwo: WSiP

 

Program edukacji matematycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje kręgi tematyczne:

 • orientacja przestrzenna,
 • rytmy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia,
 • wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 • klasyfikacja,
 • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
 • mierzenie płynów,
 • intuicje geometryczne,
 • konstruowanie gier przez dzieci,
 • zapisywanie czynności matematycznych znakami.

W naszym przedszkolu “Dziecięcą matematykę” realizują:

 • grupy młodsze- 1 raz w tygodniu,
 • grupy starsze- 2 razy w tygodniu.

 

Skip to content