Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

 

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z integracji.

W opinii społeczeństwa główne obszary trudności, z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami, to problemy w sferze finansów i zatrudnienia, niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług, rehabilitacji i fachowej opieki oraz zorganizowanych from wsparcia, bariery architektoniczne, izolacja, wycofanie z kontaktów społecznych i towarzyskich oraz brak akceptacji, niezrozumienie i nietolerancja. Osoby z niepełnosprawnościami w pierwszym rzędzie wskazują na takie trudności, jak problemy finansowe oraz trudności w dostępie do usług odpowiadających im potrzebom. Nie wszystkie wskazane problemy jesteśmy w stanie rozwiązać na poziomie jednostki czy społeczeństwa, często potrzebne są działania systemowe, ale każdy z nas może spróbować wykazać się zrozumieniem i akceptacją dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wzbogacić ich zakres doświadczeń społecznych, aktywnie przeciwdziałać izolacji i działać na rzecz integracji. Korzyści z tego płynące pomagają w budowaniu bardziej przyjaznego świata dla wszystkich:

– tworzenie klimatu akceptacji i życzliwości dla każdego człowieka,

– budowanie solidarnego państwa, dbającego o ludzi, którzy zmagają się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu,

– rozwijanie postawy wrażliwości wobec innych osób, uważności i otwartości na wzajemne możliwości i potrzeby, również wśród najmłodszych,

– tworzenie zasobów i systemu wsparcia, z których korzystać może każdy, niezależnie od stopnia sprawności,

– aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami, spożytkowanie ich talentów i mocnych stron.

Źródła i pomocne linki:

https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_169_17.PDF

https://www.power.gov.pl/media/13600/praktyczny-poradnik-savoir-vivre-wobec-ON.pdf

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

Skip to content